ഞങ്ങളെ ബന്ധപ്പെടുക - Zhongshan City YALIS ഹാർഡ്‌വെയർ പ്രോഡക്‌ട്‌സ് കമ്പനി, ലിമിറ്റഡ്.

ഞങ്ങളെ സമീപിക്കുക

ഫോൺ: +86 18125340362

E-mail: yalishardware123@gmail.com

സമയം: തിങ്കൾ-ഞായർ ഓൺലൈൻ

നിങ്ങളുടെ സന്ദേശം ഞങ്ങൾക്ക് അയക്കുക:

നിങ്ങളുടെ സന്ദേശം ഇവിടെ എഴുതി ഞങ്ങൾക്ക് അയക്കുക

നിങ്ങളുടെ സന്ദേശം ഞങ്ങൾക്ക് അയക്കുക: